ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (vann_nett_temakart/SMVF)

Urban utvikling elv (1)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Urban utvikling innsjø (2)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Transport elv (4)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Transport innsjø (5)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Transport kystvann (6)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Industri elv (8)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Industri innsjø (9)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Industri kystvann (10)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Jordbruk elv (12)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Skogbruk elv (14)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Skogbruk innsjø (15)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Fiskeri og akvakultur elv (17)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Fiskeri og akvakultur innsjø (18)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Vannkraft elv (20)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Vannkraft innsjø (21)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Flomvern elv (23)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Flomvern innsjø (24)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Turisme og rekreasjon elv (26)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Turisme og rekreasjon innsjø (27)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Turisme og rekreasjon kystvann (28)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad