ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (vann_nett_temakart/PaavirkningerFiskeriAkvakultur)

Påvirket av lakselus (1)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Påvirket av rømt fisk (2)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Punktutslipp fra fiskeoppdrett (3)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Diffus avrenning fra fiskeoppdrett (4)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Vannuttak - overføring for fiskeoppdrett (5)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Punktutslipp fra akvakultur (7)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Diffus avrenning fra fiskeoppdrett (8)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Vannuttak eller overføring for fiskeoppdrett (9)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Punktutslipp fra akvakultur (11)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Diffus avrenning fra fiskeoppdrett (12)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad