ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (vann_nett_temakart/KvalitetselementMedKlassegrenser)

KE - Fisk (1)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Bunnfauna (2)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Planteplankton (3)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Påvekstalger (4)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Fosforforhold (5)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Næringsforhold (6)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Oksygenforhold (7)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Turbiditet - siktedyp (8)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Kontinuitet av elvestreng (9)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Morfologiske forhold (10)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Hydrologiske forhold (11)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Forsuringstilstand (12)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Fisk (14)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Bunnfauna (15)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Planteplankton (16)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Vannplanter (17)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Fosforforhold (18)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Næringsforhold (19)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Oksygenforhold (20)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Turbiditet - siktedyp (21)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Hydrologiske forhold (22)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Temperaturforhold (23)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Forsuringstilstand (24)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Angiospermer (26)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Bunnfauna (27)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Makroalger (28)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Planteplankton (29)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Fosforforhold (30)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Næringsforhold (31)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Oksygenforhold (32)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Turbiditet - siktedyp (33)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Morfologiske forhold (34)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Tidevannsregime (35)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig
KE - Forsuringstilstand (36)
Svært god Svært god
God God
Moderat Moderat
Dårlig Dårlig
Svært dårlig Svært dårlig