ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (vann_nett_ekstern/Vannmiljo)

Brakkvannforekomster (0)
Kystvannforekomster (1)
Grunnvannsforekomster (2)
Innsjøvannforekomster (3)
Innsjø registrert Innsjø registrert
Innsjø ikke registrert Innsjø ikke registrert
Elvevannforekomster (4)
<Null> <Null>
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Vannområder (5)
Vannregioner (6)
Vannregionmyndighet (7)
Økoregion (8)
Finnmark og indre Troms Finnmark og indre Troms
Nordnorge-Ytre Nordnorge-Ytre
Midtnorge Midtnorge
Vestlandet Vestlandet
Sørlandet Sørlandet
Østlandet Østlandet
Økoregion kyst (9)
Barentshavet Barentshavet
Norskehavet Nord Norskehavet Nord
Norskehavet Sør Norskehavet Sør
Nordsjøen Nord Nordsjøen Nord
Nordsjøen Sør Nordsjøen Sør
Skagerak Skagerak