ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (landformer_nin)

landformer_nin_linje (0)
Landformer NiN linje Landformer NiN linje
landformer_nin_alle (1)
Landformer NiN Landformer NiN
landformer_nin_svart_hoy_kvalitet (2)
Svært høy kvalitet Svært høy kvalitet
landformer_nin_hoy_kvalitet (3)
Høy kvalitet Høy kvalitet
landformer_nin_moderat_kvalitet (4)
Moderat kvalitet Moderat kvalitet
landformer_nin_lav_kvalitet (5)
Lav kvalitet Lav kvalitet
landformer_nin_svart_lav_kvalitet (6)
Svært lav kvalitet Svært lav kvalitet
landformer_nin_ikke_kvalitetsvurdert (7)
Ikke kvalitetsvurdert Ikke kvalitetsvurdert
dekningskart_dodisgrop (8)
Dekningskart dødisgrop Dekningskart dødisgrop
dekningskart_fossilt_delta (9)
Dekningskart fossilt delta Dekningskart fossilt delta
dekningskart_jordpyramide (10)
Dekningskart jordpyramide Dekningskart jordpyramide
dekningskart_leirravine (11)
Dekningskart leirravine Dekningskart leirravine
dekningskart_leirskredgrop (12)
Dekningskart leirskredgrop Dekningskart leirskredgrop