ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Portal/PaavirkningstypeJordbehandlingDyrJordbruk)

Vannregionkoordinator (1)
Vannregion (2)
Vannområde (3)
Vassdragsområde (4)
REGINE (5)
Elv - Fulldyrket (7)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Elv - Beite og eng (8)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Elv - Husdyr og gjødselspredning (9)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Elv - Gjødsellager (10)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Elv - Avrenning fra silo (11)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Elv - Annen landbrukskilde (12)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Innsjø - Fulldyrket (14)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Innsjø - Beite og eng (15)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Innsjø - Husdyr og gjødselspredning (16)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Innsjø - Gjødsellager (17)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Innsjø - Avrenning fra silo (18)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Innsjø - Annen landbrukskilde (19)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Kystvann - Fulldyrket (21)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Kystvann - Beite og eng (22)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Kystvann - Husdyr og gjødselspredning (23)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Kystvann - Gjødsellager (24)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Kystvann - Annen landbrukskilde (25)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Grunnvann - Fulldyrket (27)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Grunnvann - Beite og eng (28)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Grunnvann - Husdyr og gjødselspredning (29)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Grunnvann - Gjødsellager (30)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad
Grunnvann - Annen landbrukskilde (31)
Liten grad Liten grad
Middels grad Middels grad
Stor grad Stor grad
Ukjent grad Ukjent grad