FeatureInfoCollection - layer name: 'prosjekt_status'
kommune kommunenummer fylke fylkesnummer prosjektstatus GlobalID_1 OBJECTID Shape.STArea() Shape.STLength()
Grane 1825 Nordland 18 Vedtatt oppstart {62D71B72-30FB-48C9-A74C-2B36289A3689} 63 2002774484.702048 254907.182399